W dniach 5-6 września odbył się w Szczecinie 7. Międzynarodowy Kongres Morski.
Pierwszego dnia odbyły sie debaty plenerowe, drugi dzień to prawie dwadzieścia dyskusji panelowych w 3 blokach:
porty i stocznie,
innowacje,
edukacja.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Śródlądowej realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich" poszukuje ekspertów zewnętrznych.
Link do ogłoszenia  nr 1197547 opublikowanego w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197547

Termin do składania  ofert  wyznaczony został do 16 sierpnia 2019 r.

Ogólne informacje odnoście projektu, opublikowano  na stronie MGMiŻŚ:
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/praktyki-morskie-dla-studentow-uczelni-morskich
3 lipca br. Pan Prorektor ds. Morskich Arkadiusz Tomczak oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Pan Piotr Durajczyk podpisali umowę o współpracy.
Współpraca będzie obejmowała wspólne prowadzenie badań naukowych, edukację dotyczącą żeglugi śródlądowej i morskiej podczas m.in. konferencji, warsztatów czy imprez popularnonaukowych. Porozumienie zakłada również promocję żeglugi śródlądowej i morskiej.

Na zdjęciu od lewej Pan Prorektor ds. Morskich AM Arkadiusz Tomczak oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej Pan Piotr Durajczyk.
Zapraszamy do obejrzenia "Wiatru od morza" z dnia 15 czerwca br.
W tym wydaniu programu jesteśmy tam my (od 4 minuty) i opowiadamy o projekcie pt.: „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” (MORGRAV).

http://szczecin.tvp.pl/43090975/150619

Zapraszamy!

W dniach 23 – 24 maja 2019 r. odbyła się „IV Ogólnopolska Konferencja Biur Karier”, której organizatorami były Biura Karier zrzeszone w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier przy wsparciu Komisji ds. Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
Temat tegorocznej konferencji to: „Biura Karier 2.0 – moc współpracy na współczesnym rynku pracy”. Przygotowane przez prelegentów prezentacje, sesje panelowe oraz warsztaty swoim zakresem szeroko obejmowały obszary zainteresowania zarówno pracowników Biur Karier, pracodawców oraz studentów.
Pierwszego dnia konferencji oprócz prezentacji działań Komisji ds. BK przy KRASP, danych dotyczących rynku pracy, czy nowoczesnych narzędzi do diagnozowania studentów pod kątem badania charakteru, poruszano bardzo ważne kwestie dotyczące współpracy między akademickimi biurami karier i pracodawcami oraz akademickimi biurami karier i studentami.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się dyskusją pracowników biur karier z całej Polski z Przewodniczącym Komisji ds. BK przy KRASP Grzegorzem Kiernerem, na temat formy współpracy między biurami karier w Polsce. 
Po dyskusji przyszła pora na warsztaty tematyczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące tematyki związanej z RODO, a mianowicie jak w praktyce wygląda zastosowanie nowych regulacji prawnych związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.
Akademia Morska w Szczecinie była jednym ze współorganizatorów „IV Ogólnopolskiej Konferencji Biur Karier”, a osobą, która reprezentowała naszą uczelnię była Anna Wysocka, pracownik pionu Prorektora ds. Morskich.
m/s Nawigator XXI brał udział w badaniach w ramach projektu p.t. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” (MORGRAV). Celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych z przybrzeża polskich obszarów morskich dla potrzeb harmonizacji morskich pomiarów wysokościowych z systemem EVRS (European Vertical Reference System).
Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego członkami są:
• Politechnika Gdańska – lider konsorcjum;
• Akademia Morska w Szczecinie;
• GEOPARTNER Sp. z o.o.
Wyniki badań pozwolą na wprowadzenie do praktyki zautomatyzowanych metod monitorowania obszarów morskich oraz wieloaspektowe analizy danych przestrzennych.
Źródło: www.morgrav.pl, www.wilis.pg.edu.pl/projekt-morgrav

Na zdjęciu od prawej strony: Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt. ż. w. Arkadiusz Tomczak prof. nadzw. AM, dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzw. PG, mgr Krzysztof Pyrchla, dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. nadzw. AM
28 maja Pan Prorektor Arkadiusz Tomczak gościł wizytę z Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Pana Cesara Fernandez Gonzaleza z Hiszpańskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Ratownictwa. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training. Akademia Morska zaprezentowała symulatory, m.in. LNG, EGDIS, siłowni okrętowej, na koniec wizyty delgacja odwiedziła nasz statek m/s Nawigator XXI.

Na zdjęciu: od lewej strony Prorektor ds. Morskich Arkadiusz Tomczak, Cesar Fernandez Gonzalez, mgr inż. st. of. Monika Hapanionek, Wojciech Durczak, główny inspektor Inspektoratu Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego.
W dniu 23 maja Prorektor ds. Morskich Pan Arkadiusz Tomczak wraz z Dyrektorem SDKO Panem Pawłem Krause gościł przedstawicieli firmy Stargate Shipmanagement GmbH, Captain Yoji Suzuki, Hiroshi Fukuda, Deputy General Manager oraz Capt. Adam Kiszkurno, Marine Superintendent. Prorektor Tomczak zaprezentował możliwości szkoleniowe Akademii Morskiej w Szczecinie. Goście odwiedzili symulatory manewrowe, ARPA, ECDIS, LNG, Symulator Siłowni Okrętowej.

Firma Stargate jest armatorem, zajmuje się również rekrutacją załóg statków.

Na zdjęciu od prawej: Prorektor ds. Morskich Arkadiusz Tomczak, Captain Yoji Suzuki, Hiroshi Fukuda, Capt. Adam Kiszkurno, Dyrektor SDKO Paweł Krause.
16 maja br. w Sali Senatu odbyło się rozdanie nagród w XI Konkursie Fotograficznym Biura Karier Akademii Morskiej pt. "Akademia Morska - morze przygód, wspomnień i historii".
Przedstawiamy wyniki obrad Jury:

I miejsce: Aleksandra Gapińska: „Brazylijska burza”, Polski Związek Zarządców Statków: bon podarunkowy o wartości 2000 zł

II miejsce: Yaroslav Kyrychenko: „W promieniach słońca i fal”, Polaris Maritime Services: bon podarunkowy o wartości 1600 zł

III miejsce: Alex Nowakowski: „Ciepłe serce, zimne dłonie”, Unibaltic Sp. z o.o. bon podarunkowy o wartości 1200 zł

Wyróżnienia:

Natalia Kostrzewa: „Wolność we mgle - STS Siedov”, Enamor: bon podarunkowy o wartości 1000 zł
Magdalena Szozda: „W światłach klangoru”, SeaMan's Book oraz Crew International: bon podarunkowy o wartości 1000 zł
Natalia Kostrzewa: „Kraina Czarów- STS Kruzenshtern”, Dohle Marine Services: bon podarunkowy o wartości 1000 zł

Konrad Hoffer: „Między norweskimi fiordami”, Magemar Polska Sp. z o.o. bon podarunkowy o wartości 500 zł
Yaroslav Kyrychenko: „Natura nie potrzebuje filtrów”, Serwis SEAMAN: bon podarunkowy o wartości 300 zł
Karolina Jermak: „Zima na Jeziorach”, Maritime English Center: słownik języka angielskiego oraz bon na przystąpienie do egzaminu Marlins
Krzysztof Raducha: „Statek widmo”, wyróżnienie od Rektora AM: markowe pióro
Michał Jabłoński: „Tajemnicze wybrzeże Islandii”, wyróżnienie od Rektora AM: markowe pióro
Maciej Kurek: „Najpiękniejszy dzień kontraktu”, wyróżnienie od Rektora AM: markowe pióro

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!
W ramach międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Urząd Morski w Szczecinie gościł przedstawiciela służby celnej hiszpańskiej administracji morskiej, pana Jose Luisa Pineiro Casais. W programie pobytu była m.in. wizyta w Akademii Morskiej w Szczecinie. Gości przyjął i oprowadził po uczelni Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak prof. nadzw.AM. Profesor Tomczak zaprezenował gościom m. in. symulatory ARPA, DP, ECDIS, LNG oraz siłowni okrętowej. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i już w przyszłym tygodniu w ramach wspomnianego programu Prorektor będzie gościł kolejnego hiszpańskiego delegata.
Fot.: Urząd Morski w Szczecinie
W poniedziałek, 28 stycznia, na AMS odbyła się prezentacja firmy Carnival Maritime.
Na zaproszenie Prorektora ds. Morskich Pani Dyrektor Caroline Baumgartner opowiedziała studentom o specyfice pracy na statkach wycieczkowych, przedstawiła program praktyk dla kadetów oraz poinformowała o procedurze rekrutacji do wspomnianego programu.
Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.

Termin: 20.11.2018r. wtorek
Godz.: 10.00 – 14.00
Miejsce: Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu, ul. Szczerbcowa 4, Szczecin.


Targi Pracy skierowane są do studentów i absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie.


15 lipca w Świnoujściu, na pokład rosyjskiego żaglowca Kruzensztern zamustrowało się 35 Studentów z naszej Uczelni. Obecnie żaglowiec stoi przy kei w Esjberg, w Danii, kolejne porty to – Stavanger w Norwegii, Harlingen w Holandii. Rejs zakończy się w Rostocku, w Niemczech, 12 sierpnia.
Studenci odbywający praktyki studiują na Wydziale Nawigacyjnym i Mechanicznym.